Databanken Built Environment

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • ARTstor

  Thuis toegankelijk na eenmalige inlog binnen de HU
  Engelstalige databank met beeldmateriaal op het gebied van kunst, architectuur, design, fotografie.
  Rechten zijn geregeld voor onderwijs en onderzoek.

  Handleiding
 • Beheer en onderhoudkosten

  Kostengegevens voor beheer en onderhoud van vastgoed op bouwkundig, installatietechnisch, facilitair en civieltechnisch gebied.

 • Bouwformatie - Bouwkosten online (Archidat)

  Databank met bouwnieuws, bouwkosten (woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, verbouw, schilderwerk en civiele techniek), bouwdetails (woningbouw, woongebouwen, renovatie & verbouw en utiliteitsbouw) en architectuur.

 • Bouwkosten (Vakmedianet)

  Geeft toegang tot kostenkengetallen, prijzen, normen en tarieven, projectanalyses, indexcijfers en prognoses.

 • BrisWarenhuis

  Informatie rondom Het Bouwbesluit met wetten, besluiten en regelingen. CUR rapporten en publicaties zijn opgenomen voor zover digitaal beschikbaar. Daarnaast toegang tot Handboek Woonkeur 2015.
  Kijk voor de normen in NEN Connect.
  Om de databank te kunnen gebruiken is een gratis KennisID (profiel) vereist. Deze is eenvoudig aan te maken met je HU-emailadres via de knop "Maak een profiel aan" en de stappen te volgen.
  Meer informatie.

 • Bouwkosten (Casadata)

  Beperkt gratis inloggen met je @student.hu.nl en @hu.nl account op de website van Casadata. Bouwkosten en onderbouwingen vrijelijk beschikbaar, waaronder bijv. Restauratiekostenwijzer.

 • CBS Statline

  Statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen.

 • Company Dashboard

  Bedrijfsrapporten, financiële gegevens, bedrijfsstructuren en marktrapporten.

  Handleiding
 • Company.info

  Company.info bevat bedrijfsinformatie van Nederlandse organisaties (en buitenlandse bedrijven met een Nederlandse vestiging). Deze informatie is onder andere afkomstig van de Kamer van Koophandel en bestaat uit: jaarcijfers, jaarverslagen, adres- en organisatiegegevens, management(structuur), gegevens van belangrijkste concurrenten en meer dan 5000 full-text marktrapporten.

 • CROW online kennismodules

  Toegang tot alle full text publicaties over bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en personenvervoer.

 • DART-Europe

  DART staat voor Digital Archive of Research Theses.
  Toegang tot ruim 360.000 dissertaties van meer dan 500 Europese universiteiten.

 • DOAJ (Directory of open access journals)

  Geeft een overzicht van onder Open Access vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften die de inhoud op kwaliteit controleren.

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek

  Een door de 'Universitaetsbibliothek Regensburg' samengestelde verzameling van elektronische tijdschriften, waarvan een redelijk groot deel vrij toegankelijk. Op onderwerp en alfabetisch ingericht en doorzoekbaar.

 • Eurostat

  Europese statistieken gemaakt door Eurostat, statistiekbureau van de Europese Unie.

 • GreenFile

  Artikelen over de invloed van de mens op het milieu, o.a. broeikaseffect, vervuiling, duurzame energie en recycling. De databank bevat meer dan 384.000 bibliografische records en ruim 4.700 full text titels.

 • GWW Kosten

  Kostengegevens voor het berekenen van werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw. Geeft toegang tot kostenkengetallen, prijzen, normen en tarieven, projectanalyses, indexcijfers en prognoses.

 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • ISSO-Kennisbank

  Bevat de digitale versie van de ISSO-publicaties, BRL, Handboeken en Kleintjes waarvoor de HU een licentie heeft. Met ingang van 1-1-2019 zijn ook de publicaties van SBR Totaal Online hierin opgenomen. ISSO maakt kennisdocumenten voor diverse beroepen in de installatiesector en de bouw.
  Om de databank te kunnen gebruiken is een gratis KennisID (profiel) vereist. Deze is eenvoudig aan te maken met je HU-emailadres via de knop "Maak een profiel aan" en de stappen te volgen.
  Meer informatie.

 • Journal Citation Reports (JCR)

  Levert kwantitatieve gegevens over wetenschappelijke tijdschriften, die opgenomen zijn in Web of Science.
  Bevat de Science Edition en de Social Science Edition: samen ruim 11000 wetenschappelijke tijdschriften van meer dan 3300 uitgevers uit 80 landen. Basis voor de kwantitatieve informatie is de relatie tussen citerende en geciteerde tijdschriften. JCR berekent o.a. de zgn. Impact Factor van een tijdschrift.

 • LexisNexis Academic -> Nexis Uni

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen.
  Vervangen door Nexis Uni

  Handleiding Video
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  LISTA indexeert meer dan 600 Engelstalige tijdschriften, boeken, onderzoeksrapporten en verslagen op het gebied van de informatiewetenschappen en informatiemanagement.

 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • Navigator (voorheen Kluwer Navigator)

  Voor inloggen, kies bij ‘of inloggen via’ (rechterblok) voor ‘WO/HBO’. Klik in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Binnen de HU is het ook mogelijk om in te loggen als anonieme gebruiker, kies dan voor ‘Bibliotheek’. Deze juridische databank bevat wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur. Naast de juridische informatie kun je hier terecht voor de Module Kengetallen en voor alle uitgaven van de Vakstudies voor fiscalisten.

  Handleiding
 • NEN Connect

  Geeft toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA) en alle in Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC, NEN-IEC). Bevat zowel de actuele versies als de vervallen normen.

 • Nexis Uni

  Opvolger van Lexis Nexis Academic.
  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens informatie over bedrijven (Company Dossier).

 • NIBE.info

  Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. NIBE's basiswerk milieuclassificaties voor bouwproducten bevat per bouwproduct gedetailleerde milieu-, kosten- en gezondheidsgegevens. Docenten en studenten kunnen een gratis account aanmaken.

 • Ondernemerswijzer

  Informatie voor de zelfstandig ondernemer : o.a. belastingen, verzekeringen, pensioenen, personeel, bedrijfsvormen en relevante regels en wetswijzigingen. Incusief modelbrieven en formulieren.

 • Overheid.nl

  Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden, waaronder alle wet- en regelgeving

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract.

  Video
 • Sdu HSE

  Informatie over veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid. De databank is samengesteld voor en door expert en ervaren Health and Safety Executives.
  Naast de bekende Arbo-Informatiebladen (AI), grenswaarde tools en checklists, is er wet- en regelgeving en jurisprudentie beschikbaar. Het tijdschrift Safety is ook via de databank doorzoekbaar.
  LET OP!: Op verschillende niveaus moet soms eerst op de login knop geklikt worden om daadwerkelijk bij de informatie te komen!

 • Sociaal en Cultureel Planbureau

  Wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan, gevraagd en ongevraagd, adviezen uitbrengt aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar. Database met publicaties van het SCP vanaf 1997.

 • Springer Journals

  Bevat ruim 1200 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden.

 • Stichting Rioned

  Gratis toegang tot de digitale publicaties van de Stichting Rioned, zoals Kennisbank Stedelijk Water (voorheen Leidraad Riolering) en Module Riolering voor het HBO. Je vindt de publicaties via het zoekscherm of de kennisbank. Voor toegang tot alle publicaties is een extra inlog nodig, deze kan aangemaakt worden door studenten en medewerkers, hierbij wordt alleen je HU e-mail adres geaccepteerd.

 • TUDelft Institutional Repository

  Digitale bron met openbare wetenschappelijke publicaties van de TUDelft, bevat bibliografische gegevens en full text documenten.

 • TUDelft Kennisbank Waterbouw

  Publicaties van voorheen de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) en het huidige Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) zijn vrijelijk beschikbaar via kennisbank Waterbouw van de TUDelft.

 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index en Incites Journal and Highly Cited Data.
  Data tot 10 jaar terug.

  Handleiding
 • Wiley Online Library: journals

  Ruim 1500 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden. Een groot deel hiervan is full text beschikbaar.