Leenreglement

Onderstaand leenreglement geldt per 1 september 2017

 • Artikel 1 Leners

Er zijn verschillende lenersgroepen:

 1. Studenten en medewerkers verbonden aan de Hogeschool Utrecht:  Studenten en medewerkers worden automatisch ingeschreven als lener.
  Studenten kunnen lenen op vertoon van hun collegekaart. Medewerkers kunnen bij de HU Bibliotheekbalies hun lenersbarcode krijgen en deze gebruiken om te lenen.
 2. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU):  Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van een persoonslegitimatie. UU-studenten kunnen lenen op vertoon van een geldige collegekaart, UU-medewerkers op vertoon van de UBU-lenerspas.
 3. Leners die tijdelijk aan de HU studeren, werken of anderszins verbonden zijn:  Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener.Cursisten van de HU: op vertoon van een persoonslegitimatie en een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving. 
  Alumni: op vertoon van (een kopie van) het diploma en een persoonslegitimatie. 
  Oud-medewerkers van de HU: op vertoon van een persoonslegitimatie.
 4. Scholieren voortgezet onderwijs: Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van een persoonslegitimatie.       
 5. Instellingen:  Collega-bibliotheken kunnen voor hun eigen leners materialen van de HU Bibliotheek aanvragen. Schoolmediatheken kunnen leenaanvragen indienen, waarna scholieren het materiaal af kunnen halen.
 6. Externe leden:  Overige personen kunnen zich voor € 20,00 per jaar inschrijven als lener, op vertoon van een persoonslegitimatie.

Alleen lenersgroep 1 heeft toegang tot de digitale collectie van de HU Bibliotheek.

Kosten lidmaatschap Lenen bij de HUB Toegang lenergegevens Toegang databanken Inter-bibliothecair leenverkeer Lenen bij de UBU
Student HU Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
Medewerker HU Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
Student UU Gratis Ja Nee Nee Nee Nvt
Medewerker UU Gratis Ja Nee Nee Nee Nvt
Alumni Gratis Ja Nee Nee Ja Nee
Lener tijdelijk verbonden aan HU (studeren, werken of anderszins verbonden, zoals: Contract studenten, Vereniging Oud Goud-leden, HOVO-cursisten) Gratis Ja Nee Nee Ja Nee
Scholieren voortgezet onderwijs Gratis Ja Nee Nee Nee Nee
Instelling (bibliotheken) en schoolmediatheken Gratis Ja Nee Nee Nee Nee
Overige leners € 20,00 p jr Ja Nee Nee Ja Nee

Tabel: rechten per lenerscategorie.

 • Artikel 2 Uitlening
 1. Het aantal uitleningen is onbeperkt.
 2. Het is niet toegestaan de geleende materialen aan derden door te lenen.
 • Artikel 3 Uitleentermijn en verlenging
 1. De HU Bibliotheek kent drie uitleentermijnen: 28 dagen, weekleen en dagleen. Dagleenmaterialen moeten vóór sluitingstijd van de betreffende bibliotheeklocatie worden ingeleverd.
 2. Geleende materialen kunnen op beide HU-bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
 3. De uitleentermijn van geleend materiaal kan 12 keer verlengd worden of totdat het materiaal door een andere lener is gereserveerd.
 4. Wanneer geleende materialen niet op tijd worden ingeleverd of verlengd, wordt boete in rekening gebracht, zie artikel 4.
 • Artikel 4 Boeteregeling
 1. De boete voor overschrijding van de uitleentermijn bedraagt € 0,25 per materiaal per werkdag. Uitgezonderd de daguitleen: deze boete bedraagt € 2,00 per materiaal per werkdag. 
 2. Een maand na het verstrijken van de uitleentermijn wordt er een standaard vervangingswaarde op naam van de lener gezet.
 3. Bij een openstaand bedrag van € 5,00 of hoger wordt de mogelijkheid tot lenen, verlengen of reserveren van materialen ontnomen, totdat het openstaande bedrag betaald is.
 • Artikel 5 Reserveringen
 1. Zowel aanwezige als uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd. Klaarstaande reserveringen worden 5 werkdagen bewaard (vanaf dagtekening van het afhaalbericht).
 • Artikel 6 Lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU)
 1. HU-studenten en -medewerkers kunnen gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Studenten schrijven zich in op vertoon van hun collegekaart, HU-medewerkers op vertoon van een brief, deze is verkrijgbaar bij de balie van elke HU Bibliotheek. Bij inschrijving is persoons- en adreslegitimatie verplicht.
 • Artikel 7 Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
 1. Als materiaal (boek/tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van de HU Bibliotheek, dan kan het boek te leen worden gevraagd uit de collectie van andere bibliotheken of er kan een kopie van een tijdschriftartikel worden aangevraagd.
 2. Zowel het aanvragen van boeken als tijdschriftartikelen is gratis voor (tijdelijke) medewerkers. Overige leners betalen € 5,50 per aanvraag.
 3. Voor materiaal dat aangevraagd moet worden bij een bibliotheek in het buitenland wordt een bedrag van € 15 gerekend.  Een boek uit een buitenlandse bibliotheek mag alleen geraadpleegd worden in de HU Bibliotheek.
 • Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. Degene op wiens naam materialen zijn uitgeleend, blijft daarvoor aansprakelijk.
 2. Bij beschadiging of verlies van het geleende wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht.
 3. De HU Bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleende materialen.
 • Artikel 9 Overige bepalingen
 1. De HU Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming).
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het managementteam van de HU Bibliotheek.

Verlengen en reserveren

Reserveringen HUGO

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten