Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • 12Manage

  Jaap de Jonge (editor). Managementnetwerk rondom managementmethoden, -modellen en -concepten. De website bestrijkt het hele veld, met meer dan 2.000 onderwerpen. Aanmelden is vereist en de teksten zijn in het Engels.

 • AGVE

  Informatie over Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s) en bijbehorende besturingen van fabrikant.

 • Bruel & Kjaer

  Engelstalige site over geluid en trilling.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Controlled Environments

  Trends, technologie en applicaties voor professionals die werken met een cleanroom, een zeer zuivere werkomgeving: ontworpen om de kwaliteit van producten of objecten te kunnen testen. Topics: Cleanroom Design, Equipment, Consumables, Life Sciences, Microelectronics.

 • Corrosie helpdesk

  Initiatief van een aantal kennisinstellingen en bedrijven (Coating Kennis Transfer, NCC, VOM, Bond voor Materialenkennis, TNO e.a.)
  Deze site bied je een inleidend overzicht van oorzaken en oplossingen op het gebied van corrosiebestrijding.

 • ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland

  Deze site wordt niet geüpdatet en gaat op 1 juli 2018 op in TNO.nl
  Kenniscentrum voor duurzame energievoorziening en energie-innovaties (zon, wind, biomassa, energie efficiency in de industrie enz.). Met verwijzingen naar andere sites.

 • Engineers online

  Online platform voor engineers, bevat o.a. laatste nieuws, dagelijks bijgewerkte beschrijvingen van producten en gegevens van leveranciers, marktontwikkelingen, en productinnovaties.

 • How stuff works

  Deze site beschrijft in duidelijk Engels, vaak met goede tekeningen, hoe bijna alles in elkaar zit. Van apparaten tot zonnebrillen. Voor studenten van iedere leeftijd.

 • Human factors

  Informatie over Human Factors of ergonomie en de vereniging.

 • INK

  Het Instituut Nederlandse Kwaliteit vormt de nationale, onafhankelijke koepelorganisatie voor het stimuleren van kwaliteit (Total Quality Management) in organisaties. Zij faciliteert kennisontwikkeling en -deling, voorziet in methoden voor het evalueren van de kwaliteit van organisaties en in ontwikkelingsgerichte feedback.

 • Installbasis

  Gratis rekentools voor installateurs, toegelicht met technische theorie.

 • Kantar TNS (voorheen: TNS NIPO)

  Site van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek. Met samenvattingen van onderzoeken, publicaties, links en diverse persberichten. Specialisaties in o.a. marketingterreinen als Customer experience management en Productontwikkeling & innovatie.

 • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)

  De beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici in Nederland.

 • Logistiek.nl

  Nieuws-, kennis- en carrièreportal over logistieke dienstverlening, supply chain, warehousing, distributie en carrière & mensen.

 • MatWeb - Source for materials information

  Database met informatie over metalen, plastics, composieten en keramische materialen.

 • Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

  Belangenbehartiger van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken.
  In het kader van de grote hoeveelheid onderzoeksprojecten die in de afgelopen jaren samen met het bedrijfsleven en de overheid zijn uitgevoerd, is veel kennis verworven. Deze kennis wordt door het NIL toegankelijk gemaakt.

 • Ondernemersplein.nl

  Nieuwe omschrijving: Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO.nl, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij verricht onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd. Het PBL werkt vanuit een integrale aanpak.

 • Procesverbeteren.nl

  Onafhankelijk kennisplatform over bedrijfsproces-verbetermethodes zoals Lean Management, Six Sigma, TOC, QRM, TPM, RCM en WCM. Samengesteld op initiatief van business & research journalist dr. ir. Jaap van Ede.

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Informatie op het gebied van volksgezondheid, natuur en milieu. Biedt actueel overzicht van rapporten en tijdschriftartikelen.

 • RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Ondersteunt ondernemers met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

 • SKF Products

  O.a. de nieuwste catalogi van SKF online te vinden. Ook in het Nederlands.

 • Supplychainmagazine.nl

  Supply Chain archief van Suply Chain Media BV.

 • Teqnow

  Initiatief van Koninklijke Metaalunie met aandacht voor o.a. robotisering, 3D - printen van metaal, Internet of Things (IOT), Big Data, QRM / procesoptimalisatie en cybersecurity.

 • The Engineer

  Platform voor de UK engineering industrie, bevat nieuws, productnieuws (zie suppliernetwork), artikelen, video’s, blogs, podcasts en webinars. Na registratie o.a. toegang tot white papers en technische documenten.

 • TNO

  Onderzoeksorganisatie gericht op innovatie, transitie en verandering op de thema’s: industrie, gezond leven, veiligheid & defensie, leefomgeving (sustainability, smart cities) en energie (sustainable energy, geo energy).

 • Turck

  Een grote leverancier van componenten voor de industriële automatisering (sensoren, veldbussen, interfaces).

 • Vilans

  Organisatie die zich bezighoudt met verbeteringen op het terrein van de langdurende zorg w.o. domotica, kleinschalige zorg e.d.

 • Welkom in de wereld van de lagertechniek

  Jacques Smithuis (auteur)
  De pagina's bevatten informatie over tien verschillende lagertypes. Via de download pagina's zijn een eenvoudig CAD-tekenprogramma, 3D-lagerafbeeldingen, een berekeningsprogramma voor levensduur en omrekentabellen op te halen.

 • WistUdata – Buurtmonitor Utrecht

  Cijfers van de Gemeente Utrecht over stad, wijk, buurt.