Databanken Ecologische pedagogiek

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met Lucas
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • BJu Tijdschriften

  Meer dan 30 online tijdschriften van Boom Juridische uitgevers, alles full text beschikbaar. Een breed scala aan juridische literatuur, maar ook aanverwante onderwerpen zoals criminaliteit, veiligheid en financiering van ondernemingen.

 • Boom Bestuurskunde

  Tijdschriftenportal van Boom uitgevers met tijdschriften op het gebied van Bestuurskunde. Bevat de tijdschriften Bestuurskunde, Bestuurswetenschappen, Beleid en Maatschappij en Beleidsonderzoek online.

 • Boom Tijdschriften

  De online tijdschriftenportal van Boom Uitgevers Amsterdam. Onder andere toegang tot de tijdschriften Les, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Gedrag & Organisatie, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, KWALON en Systeemtherapie.

 • COTAN Documentatie

  Online COTAN Documentatie biedt toegang tot beschrijvingen en beoordelingen van psychodiagnostische instrumenten door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • DART-Europe

  DART staat voor Digital Archive of Research Theses. Via DART-Europe kunnen onderzoekers en andere belangstellenden op eenvoudige wijze online zoeken naar proefschriften die bij Europese universiteiten zijn verschenen.
  Toegang tot ruim 360.000 dissertaties van meer dan 500 Europese universiteiten.

 • DigiBib.JGZ

  Goed toegankelijke digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleidsrapporten en onderzoeksrapporten. Ook (school)maatschappelijk werk, kraamzorg e.d. komen aan de orde. Goede start voor een eerste ori├źntatie of een onderzoek. DigiBib.Jeugd bevat momenteel ongeveer 5000 (digitale) documenten. Er kan hier gezocht worden m.b.v. titel, trefwoord, full-tekst, jaartal etc. of combinaties hiervan (en met EN/OF). Elk document kan gedownload worden.

 • Digitale Grote Almanak

  De Digitale Grote Almanak (DGA) bevat, naast een uitgebreid adressenoverzicht van instellingen en organisaties, praktische informatie over de regelingen en voorzieningen waar hulp- en dienstverleners in hun dagelijks werk mee te maken krijgen. De keuze van de onderwerpen, zoals sociale zekerheid, belastingen, wonen en studiefinanciering, is ontleend aan de praktijk van het sociaal raadsliedenwerk en het werk van Het Juridisch Loket.

 • Education Research Complete

  Deze databank bevat full-text toegang tot 1300 en samenvattingen van ruim 2200 internationale tijdschriften op het gebied van onderwijs en onderzoek. Tevens bevat deze databank ruim 550 fulltext boeken en conferentiepapers.

  Handleiding Video
 • ERIC

  Literatuurverwijzingen vanaf 1966 met full text documenten vanaf 1993 uit meer dan 1000 tijdschriften over onderwijszaken.

  Handleiding Video
 • Gezondheidsteksten

  Deze teksten van Stimulansz willen duidelijke, betrouwbare informatie bieden over gezondheid, het menselijk lichaam, ziekten en handicaps en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
  De teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands.

 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • Leermiddelenplein

  Informatie over meer dan 1400 methoden en 6000 losse leermiddelen: prijzen, analyses, beschrijvingen en ervaringen.

 • LexisNexis Academic

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens Company Dashboard.
  NB!: LexisNexis werkt het beste met Internet Explorer.

  Handleiding Video
 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • Pubmed

  Meer dan 27 miljoen beschrijvingen van biomedische tijdschriftartikelen vanaf 1950.

  In verband met de overgang naar een nieuw systeem werkt de doorverwijzing naar ons bezit via 'HULinker' op dit moment niet. Er wordt aan gewerkt.

  Handleiding Video
 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract. Kies 'advanced search' en dan onder 'Refine your search' kies 'Subscribed publications' om alleen te zoeken in de publicaties waar de HU toegang toe heeft.
  Let op: Downloaden van artikelen werkt momenteel niet vanaf thuis, we werken aan een oplossing.

  Video
 • Sigma base

  Bevat Handboek voor Integrale Kwaliteitszorg, het handboek Kwaliteit in Praktijk en een archief van het tijdschrift Sigma vanaf 1997.

  Handleiding
 • SpringerLink collectie Nederlandse tijdschriften

  Collechttps://link-springer-com.www.dbproxy.hu.nl/search/page/2?facet-language=%22Nl%22&facet-content-type=%22Journal%22&showAll=falsetie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften en naslagwerken. Het betreft voornamelijk tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg.

 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version (vanaf 1945-heden), Social Sciences Citation Index (vanaf 1956-heden) en Arts and Humanities Citation Index (vanaf 1975-heden).

  Handleiding

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten