Tijdschriften

De HU heeft abonnementen op een groot aantal tijdschriften. Het merendeel daarvan is elektronisch beschikbaar.
Zoek door de A- Z lijst

Zoeken op artikelniveau kan met behulp van HUGO of direct in één van de databanken met tijdschriften

O: Dit tijdschrift is online te raadplegen
P: Dit tijdschrift is aanwezig in de HU-Bibliotheek

Algemene Onderwijstijdschriften voor VO en BVE
Bij de les (P)
Didactief (P)
DNM De nieuwe Meso (O)
Examens (O+P) 
Jeugd en co (P)
Kind en adolescent (O)
Kind en adolescent Praktijk (P)
Nieuw Meesterschap (P / O)
Passend onderwijs magazine (P)
Pedagogiek (P)
PIP: pedagogiek in praktijk (P)
Remediaal (P)
Talent (P)
Tijdschrift voor lerarenopleiders (P)
Tijdschrift voor orthopedagogiek (P)
Tijdschrift voor remedial teaching (P)
Van twaaf tot 18 (P)
Van horen zeggen (P)
Vives (P)

Aardrijkskunde
GA: the magazine of the geographical association (P)
Geografie (P)
Rom (P)
S+Ro
Teaching geography  (O)
Scientific American (O / P)

Biologie
Bionieuws (P)
Bioscience (P)
Journal of biological education (P)
NVOX (P)
New Scientist NL editie (P)

Duits
Deutschunterricht (P)
Levende talen magazine (P)
Levende talen tijdschrift (P)
Praxis Deutsch (P)

Engels
ELT English language teaching journal (P)
English teaching professional (P)
Levende talen magazine (P)
Levende talen tijdschrift (P)
Modern English Teacher (P)

Frans
Bien-dire (P)
Le Francais dans le monde (P)
Levende talen magazine (P)
Levende talen tijdschrift (P)

Geschiedenis
Geschiedenis magazine (P)
Historisch nieuwsblad (P)
Kleio (P)
Tijdschrift voor geschiedenis (P)

Gezondheidszorg en welzijn
Bijzijn XL : educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden (O)
Jeugd en co (P)
Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (P)
Kind en adolescent (O)
Kind en adolescent Praktijk (P) 
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (O)

Natuurkunde
American Journal of Physics (O)
NVOX (P)
New Scientist NL editie (P)
The physics teacher (P / O)
Scientific American (O / P)

Nederlands
Levende talen magazine (P)
Levende talen tijdschrift (P)
Onze taal (P)
Tijdschrift voor taalbeheersing (P)

Omgangskunde
Jeugd en co (P)
Kind en adolescent (P / O)
PIP: pedagogiek in praktijk (P)
Tijdschrift voor coaching  (P / O)

Scheikunde
Education in chemistry  (P / O)
Journal of chemical education  (P / O) 
NVOX (P)
New Scientist NL editie
Scientific American  (P / O)

Spaans
Foco (P)
Levende talen magazine (P)
Levende talen tijdschrift (P)

Techniek
Constructeur  (P)
De ingenieur (P)
Delft Integraal (P)
NVOX (P)
New Scientist NL editie
Scientific American  P / O
Technisch weekblad (P)
Terugkoppeling (P)

Wiskunde
Euclides (P)
NVOX (P)
New Scientist NL editie
Pythagoras (P)
Scientific American  (P / O)
Volgens Bartjens  (P)