Websites

Websites voor Primair Onderwijs.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Beeldend onderwijs Laat maar Zien

  Laat maar zien: digitale lesmethode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie. Inlog via vakdocent.

 • Bewegingsonderwijs en sport (SLO)

  Dit SLO-team houdt zich bezig met professionalisering, actuele thema's, organiseren van studiedagen en docentennetwerken en biedt lesondersteunend materiaal.

 • Biologieplus.nl

  Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) onderhoudt de website Biologie Plus. Deze site biedt onder andere lesmateriaal aan basisscholen om structureel aan de slag te gaan met natuur, wetenschap en techniek. Biologie Plus werkt nauw samen met o.m. Nederland Schoon, Programmabureau NME, de Natuurschool, Stichting Basisnet, TTI Groene Genetica e.v.a.

 • Boek en jeugd online

  Handige en betrouwbare website waar je boeken kunt vinden op thema en leeftijd van 0-15 jaar en ouder. Het is een selectie uit het totale aanbod, zie meer informatie op de site zelf. Werkt samen met Leesplein.

 • Canonliedjes

  Leuke en leerzame liedjes voor kinderen van groep 6 t/m 8 bij de 50 vensters van de Nederlandse geschiedeniscanon.

 • Centrum Kinderfilosofie Nederland

  Het Centrum Kinderfilosofie Nederland (voorheen Centrum voor Kinderfilosofie) is opgericht in 1989 om in Nederland het filosoferen met kinderen te ontwikkelen.Het Centrum neemt initiatieven voor- en is betrokken bij diverse projecten, zowel nationaal als internationaal. Zij werken intensief samen met basisscholen, lerarenopleidingen, advies/begeleidingsdiensten in het basisonderwijs, instellingen voor kunst en cultuur en met de jeugdzorg.

 • Close the gap

  Internationale organisatie die de ICT kloof tussen het Westen en ontwikkelingslanden wil overbruggen. Houdt zich ook bezig met PC donatie en milieubewust afvoeren van hardware.

 • Cultuurplein

  De centrale plek voor alles wat te maken heeft met cultuur en onderwijs.

 • Daily mile

  Scholen kunnen kinderen elke dag ‘a mile’ laten rennen. Deze website biedt een platform voor verbinding. Gemeenten, Jongeren op gewicht (JOGG), INEOS en the Go run for fun campagne (2016-) probeert met Erben Wennemars als ambassadeur, meer kinderen te laten bewegen. Kijk voor meer info op de website.

 • Digibord op school

  startpagina voor het digitale schoolbord en bevat verwijzingen naar internetbronnen maar ook door leerkrachten gemaakte lessen

 • Don Zuiderman blog, docent ITT HU

  Docent ICT en media aan de PABO van de HU houdt blog bij

 • ELINET

  Het European Literacy Policy Network, wil politiek en samenleving in Europa overtuigen van het belang om in 2020 de aantallen laaggeletterde kinderen, jongeren en volwassenen in Europa terug te dringen en leesvaardigheden en leesplezier te bevorderen. Het Expertisecentrum Nederlands is bij Elinet betrokken, samen met 77 andere partnerorganisaties uit 28 Europese landen.

 • Expertisecentrum Nederlands

  Op de site vind je informatie over wat kinderen leren op school en nog veel meer.

 • Feesten - Feest weet wat je viert

  Informatieve en grappige website over alle (religieuse) feesten, rituelen, bijzondere dagen die in Nederland belangrijk zijn.

 • Filosofiejuf

  Website van Fabien van der Ham, waar je downloads voor lessen en aanraders van boeken of te organiseren gastlessen kunt vinden over filosoferen met kinderen.

 • Freudenthal Instituut

  Het Freudenthal Instituut maakt onderdeel uit van de Universiteit Utrecht (UU) en doe onderzoek naar o.a. wiskunde en natuurkunde. Kijk bij projecten – PO – dan zie je wat dit instituut allemaal ondersteunt en mede-organiseert.

 • Gerard Dummer blog, docent ITT HU

  Docent ICT aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs van de HU houdt o.a. in het tijdschrift JSW en in zijn eigen blog, onze ICT en mediakennis flink up to date.

 • Gerard Dummer diigo, docent ITT HU

  Docent ICT PABO houdt diigo-linkenverzameling bij

 • Goed voorbereid naar de PABO

  Op deze website vind je meer informatie over het project Instroom pabo. Via dit project (2015) is hulp beschikbaar voor havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen. Hiermee kunnen zij zich voorbereiden op de toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

 • Inodegroot

  Docent Ino de Groot publiceert op zijn website lessen, leerlijnen en instructies beeldend onderwijs voor de basisschool. Hij doet dit vanuit een heel specifieke visie op beeldend onderwijs Reggio Utreg en wil graag dat zijn lessen gedeeld worden. Ook vind je er instructiefilmpjes.

 • Jonge kind SLO

  Blijf op de hoogte rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaarr). Je vindt op deze site informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.

 • Jouw zoekmachine

  Een NLse browser naar leeftijd, speciaal voor kinderen. Hiermee kan veilig informatie op internet gezocht worden, als je dat wilt.

 • Kennisnet

  Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Je vindt hier thema’s, diensten en publicaties over huidige stand van zaken én nieuwe trends en inzichten.
  Mijn kind Online is onderdeel geworden van Kennisnet.

 • Kennisplatform Integratie en Samenleving

  Dit platform biedt informatie over o.a. radicalisering, migratie, vluchtelingen, mantelzorg. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie beheren de informatie. Zij werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma-en Sinti-organisaties. Met wie precies, dat lees je op het platform. Kijk ook bij publicaties en dossiers.

 • Kennisplatform Taaldidactiek PO Les in Taal

  Gedigitaliseerde versie van de Kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs zoals die is vastgesteld door de HBO-raad.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

  Leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en te delen. Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving. Er wordt op diverse thema's kennis ontwikkeld. Dit doet het platform in drie werkplaatsen: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd.

 • Kennisportal Onderwijs (NRO)

  De Kennisportal N(ationaal) R(egieorgaan) O(nderwijsonderzoek) geeft toegang tot 15 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De partners in de portal ontsluiten relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs voor docenten en andere belangstellenden. Partners zijn o.a. Didactief, Leraar24, Schoolaanzet en Wijleren.nl

 • Kinderjury en Leesplein

  De landelijke sites Kinderjury en Leesplein houden bij welke leesboeken populair zijn in Nederland en ook welke prijzen er allemaal bestaan voor boeken (leesplein.nl – zie 15+ - prijzen) en welke titels er elk jaar winnen (o.a. Kinderjury.nl). Ook vind je op leesplein.nl advies voor welke leeftijd je een boek kunt aanraden op school of in het gezin of de naschoolse opvang.

 • KPC databank

  De databank van de KPC Groep bevat handleidingen, boeken, onderzoekspublicaties en andere instrumenten voor het onderwijs. De producten zijn onderverdeeld in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De databank is op trefwoorden en auteursnamen doorzoekbaar.
  KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau.

 • Kunstzinnige orientatie (SLO)

  Leerplankader voor beeldend, muziek, drama, 21th century skills

 • Kwaliteitskaarten School aan zet - in Onderwijsdatabank.nl

  Verzameling van de meest gedownloade kwaliteitskaarten en handreikingen van School aan zet, ingedeeld in: opbrengstgericht werken, taal/lezen, en rekenen. In de categorie opbrengstgericht werken zijn kwaliteitskaarten opgenomen over o.a.: gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps- school- en bestuursniveau; doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat; leerlingenresultaten bespreken. In de categorie Taal/lezen zijn kwaliteitskaarten te vinden over o.a.: leesbevordering; woordenschat: de 4-takt; werken met een leesdossier. De categorie Rekenen heeft kwaliteitskaarten over o.a. tafels van vermenigvuldiging (groep 4), kommagetallen (groep 6, 7, 8), en procenten (groep 7 en 8).

 • Land van lezen

  Door uitgeverij Zwijsen. Op deze uitgebreide portalsite, onderhouden door uitgeverij Zwijsen, vind je boektitels voor kinderen, verrijkt met extra informatie bovenop de gebruikelijke bibliografische gegevens. Bijvoorbeeld: geschiktheid voor gebruik bij een specifieke lesmethode, thema en of er extra materiaal bij ontwikkeld is. De meeste boeken boven AVI M4 die niet door Zwijsen zijn uitgegeven, zijn van een avi voorzien door een avi deskundige van uitgeverij Zwijsen. Ook vind je er gratis downloads: lesbrief, kleurplaat, werkblad, digibordles en overige extra materialen.

 • Leesbevordering in de klas

  Boekrecensies en leestips voor de bovenbouw van de basisschool.
  Zoek op welke boeken je bij welke lessen kunt inzetten, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie of projecten of bij sociaal-emotionele lessen. Bij beschreven boeken vind je een korte samenvatting, een recensie en voorleesfragmenten die je kunt gebruiken in je les.

 • Leesplein

  Handige en betrouwbare kinder- en jeugdboekensite van het NBLC (De Nederlandse bibliotheken), over boeken, schrijvers, voorlezen en links. Op leeftijd ingedeeld.

 • LOWAN

  De adviseurs verbonden aan de LOWAN-site informeren je over het onderwijs aan nieuwkomers (zoals vluchtelingen), de wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. Er worden regelmatig studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt. Kijk op de site ook bij: factsheets. Of bij meer – projectenoverzicht.

 • Mannen op de PABO

  Platform en studievereniging van de HU om meer mannen als leerkracht voor de klas te krijgen.
  De Christenunie heeft het document Kerels voor de klas gepubliceerd.

 • Masterplan Dyslexie

  Project voor het primair en voortgezet onderwijs, dat zich richt op scholen en ouders. Betreft niet alleen informatie over dyslexie maar ook over meer algemene leesproblemen en waar kwalitatief goed leesonderwijs aan zou moeten voldoen.
  Zowel primair als voortgezet onderwijs.

 • Mediaopvoeding.nl

  Mediaopvoeding.nl is er op gericht om kinderen bewust en selectief met media om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. Stichting Opvoeden.nl en de hoofdredactie van Mediaopvoeding.nl helpen ouders en professionals bij het beantwoorden van vragen over media en mediawijsheid.

 • Mediawijzer net

  Site voor makers van mediawijsheid. Op de community (forum) van Mediawijzer.net kunnen netwerkpartners, mediawijsheid-professionals en geïnteresseerden in mediawijsheid terecht voor het delen van ervaringen, meningen, kennis en tips. Ook kun je hier op elkaars vraag en aanbod reageren.

 • MEE (voorheen SPD)

  MEE is een pagina van Sociaal Pedagogische Diensten met o.a. adressen, publicaties, links en een discussie platform.

 • Natuur aan de basis

  Dit tijdschrift is in 2015 gestopt door de uitgever, maar op de site vind je in het archief werkbladen en artikelen over natuurkunde-, techniek-, biologie- lessen die de moeite waard zijn. De database blijft nog voor onbepaalde tijd beschikbaar voor de HU Bibliotheek (inlog opvragen aan de bibliotheekbalie).

 • Natuur en Milieu Educatie centra, NME Gids

  Websites en contactgegevens van regionale NME centra.

 • NIVOZ

  In de database van NIVOZ staan toegankelijke samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van leerlingen in brede zin. De artikelen bevatten ook praktische handvatten voor onderwijsprofessionals.
  NIVOZ staat voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, een onderzoeks-, ontwikkelings- en opleidingsinstituut ten dienste van goed onderwijs en opvoeding in onderwijs.

 • Nt2taalmenu.nl

  Op deze site stellen ervaren NT2-docenten oefenmateriaal beschikbaar voor nieuwkomers. Zij doen dit op vrijwillige basis.
  Op de homepage vind je niveau 1- beginners, daar staat extra oefenmateriaal (los van een methode) met de titel: Je kan me wat. Voor beginnend NT2-taalniveau A0 tot A1.

 • Oefensite Kennisbasistoets Rekenen

  Pabostudenten Laura Manten en Leni van Zandvoort maakten zelf deze website met oefenopgaven voor de landelijke kennisbasistoets Rekenen.

 • Onderwijscooperatie

  Site opgericht in 2011 door 5 belangrijke Nederlandse onderwijsorganisaties voor leraren in het primair, voortgezet, middelbaar onderwijs.

 • Onderwijserfgoed

  De onderwijs-erfgoed-site richt zich op geïnteresseerden in de historische ontwikkeling van het onderwijs. De focus ligt op tekstueel materiaal, kern van de site is de zoekmachine. Er zijn 17 thema’s uitgewerkt.

 • Onderwijsinspectie

  De onderwijsinspectie van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap controleert en adviseert op alle scholen in het onderwijsveld.

 • Onderwijstijdschriftenplein Onderwijsdatabank

  De Onderwijsdatabank verzorgt de inhoudsopgaven van 50 actuele onderwijstijdschriften. Kijk bij Tijdschriftenplein.
  Via het zoeksysteem (rechtsboven in het scherm) kun je enkele zoektermen invullen. Veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de HU Bibliotheek.
  De site zelf biedt overzicht op actuele landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en de onderwijsadvisering.

 • Onderzoek Onderwijs

  De website Onderzoekonderwijs bevat blogs van leerkrachten en docentonderzoekers die onderwijskundig onderzoek toetsen aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Zij wisselen ervaringen uit over wat werkt en niet werkt in de klas. De website is een initiatief van een docenten en (docent)onderzoekers uit het primair en voortgezet onderwijs.

 • Ontdek Media

  Project, gestart door Mediawijzer.net dat gaat over mediawijsheid in het onderwijs. Er zitten werkvormen en mediatools in, die passen bij bestaande vakken en lesmethodes.
  Medewerking van onder andere Kennisnet, Innofun.

 • Ontdekplek

  De Stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
  Daartoe plaatst zij op haar website technieklessen, werkbladen, samenwerkingsprojecten, activiteiten en nieuwtjes over techniek. Ook onderhoudt zij de EncyclopeDoe. De beheerder, Harry Valkenier, zoekt sponsors en daardoor vind je ook reclame op de site, toch is de site heel bruikbaar.

 • Passend onderwijs

  Het informatiepunt passend onderwijs bestaat uit de website passend onderwijs, een maandelijkse nieuwsbrief en de helpdesk passend onderwijs.
  Het valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt voor de informatievoorziening op de website en in de nieuwsbrief samen met onder andere de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.

 • Pharos: expertisecentrum gezondheidsverschillen

  Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. Pharos werkt hierin samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en migranten organisaties en verzekeraars.

 • Platform Bèta Techniek

  Platform is opgericht door de overheid met de taak te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici. Het doel is: meer leerlingen en studenten in betatechnisch onderwijs en een betere benutting van bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen.

 • PO Basisleerlijn Sociaal gedrag

  Leerlijn

 • Proefjes.nl

  Site met eenvoudige proefjes om kinderen vanaf 8 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. Proefjes.nl bestaat sinds 2004 en is opgezet op initiatief van Robbert Dijkgraaf. De vormgeving van de website is gedaan door tekenaar Tijn Snoodijk. Beheer door Stichting Proefjes.

 • Quiet500

  Persberichten, nieuwtjes en lesmateriaal voor basisscholen over armoede. Je kunt ook vinden waar lezingen worden gehouden en wat de makers van de tegenhanger van Quote (de rijken) aan het ondernemen zijn als tegengeluid (de niet-rijken).

 • Referentieniveau's taal en rekenen

  Website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) met informatie over de referentieniveaus primair onderwijs voor taal en rekenen.

 • Reisgids leermateriaal

  Wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk.

 • Sardes

  Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, gespecialiseerd in landelijke educatieve programma's.
  Bij het aanbod vind je publicaties op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.

 • Schoolbegeleidingsdiensten (SLO)

  Deze subpagina van SLO omvat een overzicht van schoolbegeleidingsdiensten.

 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO TULE

  Kijk op deze site bij PO of VO en dan bij leergebieden. Je vindt er alle leerlijnen en tussendoelen van alle vakken die in het Nederlands onderwijs gelden.

 • Stichting Lezen

  Website die een bijdrage levert aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur door publicaties van artikelen en feiten over lezen en leesbevordering.

 • Stichting School en Veiligheid

  Zij ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. De stichting richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Je vindt er o.a. visiestukken.
  Kijk bij thema's PO en VO.

 • Stop pesten NU

  Website met artikelen, handleidingen, posters, diverse materialen die je kunt inzetten in de klas bij het thema pesten. Kijk bij ‘downloadcentrum'.

 • Taalunieversum (ook NT2)

  De databank Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen of Suriname. HTNO is een databank van de Nederlandse Taalunie, een beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal.

 • Techniek in je klas

  Site beheerd door Technika10 Amsterdam met bruikbare technieklessen

 • Toetsen oefenen - kennisbasis PABO taal en rekenen

  Op de site 10 voor de leraar vind je actuele pabo kennistoetsen.

 • Toetsen voorafgaand aan PABO: rekenen, taal, WO

  Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, CITO, heeft informatie bijeen gezet over de toelatingstoetsen voor de PABO. Hier vind je ook doorverwijzingen naar oefensites WO, taal, rekenen.

 • Veel meer meesters

  Initiatief van Fontys, Stenden, NHL Hogescholen om meer meesters voor de klas te krijgen.

 • Wat & Hoe? NT2

  Deze site wordt beheerd door Josee Coenen en Ans Drubbel. Je vindt er oefenmateriaal Nederlands voor vluchtelingleerlingen van 4 t/m 14 jaar.
  Het oefenmateriaal is door de makers gratis beschikbaar gesteld.

 • Werkwijzer Vluchtelingen

  Portalsite met diverse instanties die vluchtelingen en asielzoekers na hun migratie ondersteunen.

 • Wij leren.nl

  Website die onderwijsontwikkelingen in samenhang met elkaar bespreekt, snelle en betrouwbare informatievoorziening met een zichtbaar redactieteam. Ook opgenomen in de Kennisportal Onderwijs (NRO).

 • Wikiwijs leermiddelenplein

  Online platform waar docenten leermaterialen kunnen vinden, gebruiken, aanpassen en beoordelen.