Tijdschriften

De HU heeft abonnementen op een groot aantal tijdschriften. Het merendeel daarvan is elektronisch beschikbaar.
Zoek door de A- Z lijst

Zoeken op artikelniveau kan met behulp van HUGO of direct in één van de databanken met tijdschriften

O: Dit tijdschrift is online te raadplegen
P: Dit tijdschrift is aanwezig in de HU-Bibliotheek

Balans magazine (P)
Daltonvisie (P)
Didactief (P)
DNM De nieuwe Meso (O)
Doremi (P)
Geschiedenis magazine (P)
Hemel en Aarde  (P)
Jeugd en co  (alleen als e-journal)
Jeugdbeleid   (alleen als e-journal)
JSW: Jeugd in school en wereld (P)
Kader Primair (P)
Kind en adolescent(P / O)
Kind en adolescent Praktijk (P)
Kleio (P)
Kleur op school (P)
Kleuters en ik (P)
Lichamelijke opvoeding (P)
Mensenkinderen (P)
Montessori Magazine (P)
Nieuw Meesterschap (P / O)
De Nieuwe Leraar (P)
Passend onderwijs magazine (P)
Pedagogiek (P / O)
Pedagogische studiën (P)
PIP: pedagogiek in praktijk (P)
Praxis Bulletin (P)
Primary geography (P)
De Pyramide (P)
Remediaal (P)
Right (P)
School- en Klassenpraktijk (P)
Talent (P)
Tijdschrift voor orthopedagogiek (P)
Tijdschrift voor remedial teaching (P)
TY Kunstzone (P)
Verus magazine (P)
Vives (P)
Volgens Bartjens (P)
Wereld van het jonge kind (voorheen HJK) (P)
Wetenschappelijk tijdschrift autisme, WTA (P)
Zone (P)
Zonnekind (P)
Zorg en Welzijn  (alleen als e-journal)