Missie en ambitie

Missie

De HU bibliotheek (HUB) levert kwalitatief hoogwaardige informatie en kennis aan studenten, docenten en onderzoekers en versterkt hierdoor de onderzoeks- en onderwijspraktijk. De HUB biedt een leerrijke en inspirerende werkomgeving die bijdraagt aan een innovatieve kennisorganisatie.

 

Ambitie

De HUB is een partner in onderwijs en onderzoek en wil daar op een proactieve en innovatieve wijze invulling aan geven. De HUB biedt ondersteuning en voorzieningen die het studeren bevorderen en het studiesucces verhogen. Tevens wil zij een actieve rol spelen in de keten van kenniscirculatie en kenniscreatie.