Leenreglement

Onderstaand leenreglement geldt per 1 september 2016.

Artikel 1 Leners

 1. Er zijn verschillende lenersgroepen:
  1. Studenten en medewerkers verbonden aan de Hogeschool Utrecht:
   Studenten en medewerkers worden automatisch ingeschreven als leners. Zij kunnen lenen op vertoon van een collegekaart of van de HUB-lenerspas.
  2. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU):
   Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van persoons- en adreslegitimatie.
   UU-studenten op vertoon van een geldige collegekaart, UU-medewerkers op vertoon van de UBU-lenerspas.
  3. Leners die tijdelijk aan de HU studeren, werken of anderszins verbonden zijn:
   Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van persoons- en adreslegitimatie.
   Cursisten van de HU: op vertoon van een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving.
   Alumni: op vertoon van (een kopie van) het diploma.
   (Oud-)medewerkers van de HU.
  4. Scholieren voortgezet onderwijs:
   Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van persoons- en adresligitimatie       
  5. Instellingen:
   Collega-bibliotheken kunnen voor hun eigen leners publicaties van de HU Bibliotheek aanvragen. Schoolmediatheken kunnen leenaanvragen indienen, waarna scholieren de publicatie af kunnen halen.
  6. Externe leden:
   Overige personen kunnen zich voor €20,00 per jaar inschrijven als lener, op vertoon van persoons- en adreslegitimatie.
 2. Alleen lenersgroep 1 heeft toegang tot de digitale collectie van de HU Bibliotheek.
Faciliteiten
Kosten lidmaatschap Lenen bij de HUB Toegang lenergegevens
HUB-catalogus
Toegang databanken Inter-bibliothecair leenverkeer Lenen bij de UBU
Student HU  Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
Medewerker HU Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
Student UU Gratis Ja Nee Nee Nee Nvt
Medewerker UU Gratis Ja Nee Nee Nee Nvt
Alumni Gratis Ja Nee Nee Ja Nee
Lener tijdelijk verbonden aan HU (studeren, werken of anderszins verbonden, zoals: Contract studenten, Vereniging Oud Goud-leden, HOVO-cursisten) Gratis Ja Nee Nee Ja Nee
Scholieren voortgezet onderwijs Gratis  Ja  Nee  Nee  Nee  Nee 
Instelling (bibliotheken) en schoolmediatheken Gratis Ja Nee Nee Nee Nee
Overige leners €20,00 p jr Ja Nee Nee Ja Nee

Tabel: rechten per lenerscategorie.

Artikel 2 Uitlening

 1. Het aantal uitleningen is onbeperkt.
 2. Het is niet toegestaan de geleende publicatie(s) aan derden door te lenen.
 3. Op verzoek van de lener kan, aan de balie van één van de HU-bibliotheeklocaties, de leengeschiedenis worden geactiveerd. Vanaf het moment van activering worden de uitleen gegevens bewaard, uitsluitend ter inzage van de lener zelf.

Artikel 3 Uitleentermijn en verlenging

 1. De HU Bibliotheek kent drie uitleentermijnen: 28 dagen, weekleen en dagleen. Dagleenpublicaties moeten vóór sluitingstijd van de betreffende bibliotheeklocatie worden ingeleverd.
 2. Geleende publicatie(s) kunnen op alle HU-bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
 3. De uitleentermijn van een geleende publicatie kan een onbeperkt aantal keren worden verlengd, met een maximum van een jaar of totdat de publicatie door een andere lener is gereserveerd.
 4. Wanneer geleende publicaties niet op tijd worden ingeleverd of verlengd, wordt boete in rekening gebracht, zie artikel 4.

Artikel 4 Boeteregeling

 1. De boete voor overschrijding van de uitleentermijn bedraagt €0,25 per publicatie per werkdag. Uitgezonderd de daguitleen: deze boete bedraagt €2,00 per publicatie per werkdag.
  NB: De boete gaat met terugwerkende kracht lopen vanaf twee dagen na de vervaldatum, m.u.v. dagleenpublicaties.
 2. Drie weken na de vervaldatum vervalt de mogelijkheid tot het lenen, verlengen of reserveren van publicaties uit de HU Bibliotheek. Ongeveer een maand na het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener een factuur voor de vervangingswaarde van de publicatie, administratiekosten en de verschuldigde boete.
 3. Na het betalen van de boete dan wel de genoemde factuur kan de lener weer publicaties lenen, verlengen of reserveren.
 4. Bij een openstaand bedrag van €5,00 of hoger wordt de mogelijkheid tot lenen, verlengen of reserveren van publicaties ontnomen, totdat het openstaande bedrag betaald is.

Artikel 5 Reserveringen

 1. Zowel aanwezige als uitgeleende publicaties kunnen kosteloos worden gereserveerd, tot een maximum van 25. Klaarstaande reserveringen worden 5 werkdagen bewaard (vanaf dagtekening van het attenderingsbericht).

Artikel 6 Lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU)

 1. HU-studenten en -medewerkers kunnen gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Studenten schrijven zich in op vertoon van hun collegekaart, HU-medewerkers op vertoon van een brief, deze is verkrijgbaar bij de balie van elke HU Bibliotheek. Bij inschrijving is persoons- en adreslegitimatie verplicht.

Artikel 7 Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

 1. Als een gewenste publicatie (boek/tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van de HU Bibliotheek, dan kan het boek te leen worden gevraagd uit de collectie van andere bibliotheken of er kan een kopie van een tijdschriftartikel worden aangevraagd.
 2. Zowel het aanvragen van boeken als tijdschriftartikelen is gratis voor (tijdelijke) medewerkers. Overige leners betalen €5,00 per aanvraag.
 3. Voor een publicatie die aangevraagd moet worden bij een bibliotheek in het buitenland wordt een bedrag van €15 gerekend.
  Een boek uit een buitenlandse bibliotheek mag alleen geraadpleegd worden in de HU Bibliotheek.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Degene op wiens naam publicaties zijn uitgeleend, blijft daarvoor aansprakelijk.
 2. Bij beschadiging of verlies van het geleende wordt de kostprijs in rekening gebracht.
 3. De HU Bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleende materialen.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. De HU Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het managementteam van de HU Bibliotheek.

Verlengen en reserveren

HUGO

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten