Leenreglement

Onderstaand leenreglement geldt per 1 september 2018

 • Artikel 1 Leners

Er zijn verschillende lenersgroepen:

 1. Studenten en medewerkers verbonden aan de Hogeschool Utrecht, met een HU-account, worden automatisch ingeschreven als lener.
  Studenten kunnen lenen op vertoon van hun collegekaart. Medewerkers kunnen bij de HU Bibliotheekbalies hun lenersbarcode krijgen en deze gebruiken om te lenen.
 2. Leners die anderzins verbonden zijn aan de HU, zonder HU-account, kunnen zich kosteloos inschrijven als lener.
  Cursisten: op vertoon van een persoonslegitimatie en een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving.
  Alumni: op vertoon van een persoonslegitimatie en (een kopie van) het diploma. 
  Oud-medewerkers van de HU: op vertoon van een persoonslegitimatie
 3. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU) kunnen zich kosteloos inschrijven.
  UU-Studenten: op vertoon van een persoonslegitimatie en een geldige collegekaart.
  UU-medewerkers: op vertoon van een persoonslegitimatie en de UBU-lenerspas.
 4. Scholieren voortgezet onderwijs: Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van een persoonslegitimatie.       
 5. Instellingen:  Collega-bibliotheken kunnen voor hun eigen leners materialen van de HU Bibliotheek aanvragen. Schoolmediatheken kunnen leenaanvragen indienen, waarna scholieren het materiaal af kunnen halen.
 6. Externe leden:  Overige personen kunnen zich voor € 25,00 per jaar inschrijven als lener, op vertoon van een persoonslegitimatie.

Alleen lenersgroep 1 heeft toegang tot de digitale collectie van de HU Bibliotheek.

Kosten lidmaatschap Lenen bij de HUB Toegang lenergegevens Toegang databanken Inter-bibliothecair leenverkeer Lenen bij de UBU
HU-student met HU-account Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
HU-medewerker met HU-account Gratis Ja Ja Ja Ja Ja
Lener verbonden aan HU zonder HU-account Gratis Ja Ja Nee Ja Nee
Student UU Gratis Ja Ja Nee Nee Nvt
Medewerker UU Gratis Ja Ja Nee Nee Nvt
Scholieren voortgezet onderwijs Gratis Ja Nee Nee Nee Nee
Instelling (bibliotheken) en schoolmediatheken Gratis Ja Nee Nee Nee Nee
Overige leners € 25,00 p jr Ja Ja Nee Ja Nee

Tabel: rechten per lenerscategorie.

 • Artikel 2 Uitlening
 1. Het aantal uitleningen is onbeperkt.
 2. Het is niet toegestaan de geleende materialen aan derden door te lenen.
 • Artikel 3 Uitleentermijn en verlenging
 1. De HU Bibliotheek kent drie uitleentermijnen: 28 dagen, weekleen en dagleen. Dagleenmaterialen moeten vóór sluitingstijd van de betreffende bibliotheeklocatie worden ingeleverd.
 2. Geleende materialen kunnen op beide HU-bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
 3. De uitleentermijn van geleend materiaal kan 12 keer verlengd worden of totdat het materiaal door een andere lener is gereserveerd.
 4. Wanneer geleende materialen niet op tijd worden ingeleverd of verlengd, wordt boete in rekening gebracht, zie artikel 4.
 • Artikel 4 Boeteregeling
 1. De boete voor overschrijding van de uitleentermijn bedraagt € 0,30 per item per werkdag. Uitgezonderd de daguitleen: deze boete bedraagt € 2,50 per item per werkdag. 
 2. Een maand na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht. Voor boeken is dat € 45, voor tijdschriften € 10 en voor overige materialen € 25. Bij niet reageren op deze openstaande rekening, worden ook administratiekosten berekend, te weten € 5 per item
 3. Bij een openstaand bedrag van € 30,00 of hoger wordt de mogelijkheid tot lenen, verlengen of reserveren van materialen ontnomen, totdat het openstaande bedrag betaald is.
 • Artikel 5 Reserveringen
 1. Zowel aanwezige als uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd. Klaarstaande reserveringen worden 5 werkdagen bewaard (vanaf dagtekening van het afhaalbericht).
 • Artikel 6 Lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU)
 1. HU-studenten en –medewerkers kunnen, op grond van een overeenkomst tussen de HU Bibliotheek en Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU), materialen bij de universiteitsbibliotheek lenen.  Inschrijving vindt individueel plaats als er ook daadwerkelijk materiaal wordt geleend en niet vooraf.  Bij inschrijving wordt de HU-collegekaart (bij studenten) of  de Facilitycard  (bij medewerkers, tevens de HU Bibliotheekkaart) én een persoons- en adresidentificatie gevraagd.
 • Artikel 7 Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
 1. Als materiaal (boek/tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van de HU Bibliotheek, dan kan het boek te leen worden gevraagd uit de collectie van andere bibliotheken of er kan een kopie van een tijdschriftartikel worden aangevraagd.
 2. Zowel het aanvragen van boeken als tijdschriftartikelen is gratis voor (tijdelijke) medewerkers. Overige leners betalen € 6,00 per aanvraag.
 3. Voor materiaal dat aangevraagd moet worden bij een bibliotheek in het buitenland wordt een bedrag van € 17 gerekend.  Een boek uit een buitenlandse bibliotheek mag alleen geraadpleegd worden in de HU Bibliotheek.
 • Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. Degene op wiens naam materialen zijn uitgeleend, blijft daarvoor aansprakelijk.
 2. Bij beschadiging of verlies van het geleende wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht. Bij niet reageren op deze openstaande rekening, worden ook administratiekosten berekend.
 3. De HU Bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleende materialen.
 4. Notificaties zijn een service van de HU Bibliotheek waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • Artikel 9 Overige bepalingen
 1. De HU Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming).
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het managementteam van de HU Bibliotheek.

Verlengen en reserveren

Reserveringen HUGO