Over de bibliotheek

De HUB organisatie is verantwoordelijk voor de fysieke en digitale bibliotheek en faciliteert daarnaast ruim 500 studieplekken in Utrecht en 60 studieplekken in Amersfoort.

Uitgangspunten voor beschikbaarstelling :   

  • Bij voorkeur tijd- en plaats onafhankelijk 
  • In afstemming met de gebruiker (onderwijs en onderzoek)
  • Op aanvraag vanuit nationale- en internationale bibliotheken
  • De gebruiker zelf in staat stellen de regie over zijn taken m.b.t. aanvraag om informatie te voeren
  • Selectie, aanschaf en beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften en databases. Centraal uitgangspunt is zoeken in HUGO (WorldCat Discovery)
  • Beschikbaarstelling van afstudeerpublicaties in de landelijke database via repository HBO-Kennisbank

De informatiespecialisten zijn embedded aanwezig voor onderwijs- en onderzoekondersteuning bij de instituten en kenniscentra
Voor het onderwijs verzorgen zij instructies informatievaardigheden en digitaal cursusmateriaal, begeleiden ze bij literatuuronderzoek en afstuderen, geven informatie over bronvermelding (APA) en auteursrechten.
Voor de kenniscentra werken de informatiespecialisten mee aan een systeem rond datamanagement. In afstemming met de betrokken onderzoekers, adviseren zij bij het opstellen van een datamanagementplan, verbinden dit met ICT specifieke voorzieningen rond veilige data opslag en adviseren over wet- en regelgeving op het gebied van datamanagement.
De informatiespecialisten adviseren onderzoekers ook rond literatuuronderzoek, referentiemanager (Refworks) en het open access publiceren.

De bibliotheek draagt bij aan onderwijsinnovatie door het aanbieden van een laboratorium ( HUB-Lab). Het HUB-Lab is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de HU gemeenschap waarbij kennis uitgewisseld en gedeeld kan worden. Het HUB-Lab ondersteunt bij het aanleren van 21st century skills en stelt daarvoor zowel fysieke als digitale  tools beschikbaar  om nieuwe mogelijkheden voor toepassing in onderwijs en digitale leeromgeving te exploreren.

 

Verlengen en reserveren

Reserveringen HUGO