Wetenschappelijke integriteit

Onderzoek moet niet alleen methodologisch netjes uitgevoerd worden maar ook integer. Volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit moet onderzoek eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoord gebeuren. Deze gedragscode geldt voor al het onderzoek uitgevoerd aan universiteiten en hbo’s. Hierin staan concrete richtlijnen waar je je als onderzoeker aan dient te houden.

Onderzoek op het gebied van gezondheid moet in sommige gevallen getoetst worden door een Medisch Ethische Toetingscommissie (METC). Om onderzoekers van de HU te helpen in het beslissen of onderzoek naar een METC gestuurd moet worden en om onderzoekers te helpen de ethische aspecten van hun onderzoek goed te adresseren bestaat binnen de HU de Medische Ethische Screeningscommissie (MES). Neem contact op met de MES voor ethische screening/advies/toetsing van je onderzoeksvoorstel als je onderzoek op het gebied van gezondheid doet.

Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie is de Ethische Commissie Sociaal Domein EC-SD opgericht voor advies en toetsing van sociaal wetenschappelijk onderzoek. De MES en EC-SD werken nauw samen. Je kunt via het formulier een aanvraag voor een toetsing doen, of contact opnemen met de secretaris.

Wat betreft onafhankelijkheid geldt dat in de HR selfservice een tegel opgenomen is (onder persoonsgegevens) waarin je je nevenwerkzaamheden moet melden bij je manager.

Als je klachten hebt over wetenschappelijke integriteit kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen of de ombudsman.