Links

Links naar archieven, repositories en informatie over datamanagement.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • DANS

  Nederlands data archief. DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens en stimuleert dat onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken.

 • Educational Evidence Portal

  Website met veel informatie en een database m.b.t. “educational evidence” verzameld uit gerenommeerde bronnen in de UK, zoals The Higher Education Academy en Teaching and Learning Research Programme.

 • Essentials 4 Data Support

  Introductiecursus voor diegenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata. Online zelfstudie mogelijk.

 • Kohnstamm Instituut

  Voor wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingen en verschijnselen in alle sectoren van het onderwijs, de jeugdzorg en de opvoeding in en buiten het gezin.

 • Kortlopend Onderzoek

  Website van het KPC met onderzoeksrapporten op basis van drie programmalijnen:
  Vormgeving van leerprocessen, Onderwijs en samenleving en Professionele organisatie.

 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

  Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit?

 • Movisie

  Landelijke kennisinstituut voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken.
  Bevat o.a. Kennisdossiers en Databank Effectieve sociale interventies.

 • Open Access Journal browser

  De Open Access Journal browser is op de website van Openaccess.nl te vinden.
  Zie de help-functie voor de zoekmogelijkheden.

 • SHERPA RoMEO

  Informatiebron op het gebied van Open Access. Auteurs, hun financiers en werkgevers kunnen zien wat het beleid is op gebied van auteursrecht en herpublicatie van artikelen. De bron bevat een groeiend aantal titels en uitgevers op wetenschappelijk gebied, waarvan een steeds groter deel Nederlandse tijdschriften.
  SHERPA RoMEO geeft per uitgever of tijdschrift een overzicht van de regels die gelden voor het auteursrecht van gepubliceerde artikelen. Ook wanneer docenten, onderzoekers of lectoren zelf een artikel publiceren, gelden er regels voor het (her)gebruik van het eigen artikel.
  Sherpa Romeo richt zich niet op één specifiek onderwerpsgebied, en bevat circa 22.000 tijdschrifttitels.

 • Unpaywall

  een extensie voor de browsers Chrome en Firefox die automatisch open access versies opzoekt van artikelen achter betaalmuren. Het maakt het aanbod van open access artikelen aanzienlijk beter toegankelijk. (Bron: open access.nl, 21 april 2017)

 • Web Centre for Social Research Methods

  Amerikaanse Cornell University
  Biedt o.a. adviezen op het gebied van statistiek, het opzetten van simulaties en uitleg op het gebied van het kiezen van de juiste onderzoeksmethode.

 • Zanran

  Zoekmachine voor indexen en afbeeldingen van numerieke en statistische data uit onderzoeken, bevat grafieken in PDF, Excel-spreadsheets en afbeeldingen in HTML.