HR en Promotieonderzoek

Per jaar is er een beperkt aantal promotievouchers beschikbaar voor medewerkers die een promotieonderzoek willen doen. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de directeur HR via HRD@hu.nl. Eén van de voorwaarden voor toekenning is dat een lector betrokken is bij het promotieonderzoek. Regelmatig starten prépromotieklassen waar je je kunt oriënteren of promoveren bij jou past  (zie HU ontwikkelportaal, onderdeel 'opleidingen en trainingen'). Zie voor meer informatie de Sharepointsite: Promovendi, onderzoek en loopbaan.

Voor degenen die recent gepromoveerd zijn, is er de faciliteit postdoc beschikbaar. Deze helpt per jaar enkele gepromoveerden bij het scheppen van vervolgonderzoek. Op de site Promovendi, onderzoek en loopbaan staan alle relevante documenten. Op deze site vind je ook hoe je een aanvraag kunt indienen en op welke wijze deze getoetst wordt.

Voor meer info over faciliterend beleid en postdoc: HRD@hu.nl 
Voor alle vragen rond HR is er het loket AskHR, zie voor informatie de overzichtspagina.
AskHR is bereikbaar via mail en op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur op telefoonnummer: 088 481 55 66

Dienstreizen
Voor het organiseren van de dienstreizen is de Hogeschool Utrecht een samenwerking gestart met de Nederlandse zakenreis organisatie ATPI. Met de hulp van ATPI is het bestelproces voor de Hogeschool Utrecht vereenvoudigd. Daarnaast helpt ATPI als professionele reisorganisatie om de reiskosten zoveel mogelijk te beperken.

Hogeschool Utrecht Travel Desk
ATPI heeft als doel iets extra's te betekenen voor u als medewerker van de Hogeschool Utrecht. Daarom wordt er gewerkt vanuit een kleine, toegewijde travel desk met vaste contactpersonen. Op basis van eerdere boekingen en vooraf bekende wensen wordt elke aanvraag snel opgepakt en wordt u van een goed advies voorzien.
De medewerkers van de HU Travel Desk informeren u over alle mogelijke reisoplossingen en nemen uw reisaanvragen in behandeling. 

Inhuur personeel
Vragen over inhuur personeel. Neem contact op met askhr@hu.nl