Wat is HUGO?
HUGO combineert al het fysieke en digitaal beschikbare materiaal van de
HU-bibliotheek in een zoekmachine.

Wat vind ik in HUGO?
Met HUGO kun je zoeken naar boeken, tijdschriften, e-books, e-journals, wetenschappelijke artikelen en meer.
Naast de HU-collectie zijn ook collecties van duizenden bibliotheken en uitgevers wereldwijd te doorzoeken.
LET OP: je doorzoekt in HUGO niet alle databases waar de bibliotheek een licentie op heeft. Devolledige lijst van zoeksystemenvind je op de website van de bibliotheek, via www.bibliotheek.hu.nl.
Basiszoekopdracht

Met een basiszoekopdracht zoek je in de velden titel, auteur, onderwerp, samenvatting, ISBN of ISSN.

Geavanceerd zoeken

In Geavanceerd zoeken kun je in specifieke velden zoeken, o.a. titel, auteur, ISBN/ISSN, onderwerp.
Ook kunnen de termen gecombineerd worden met de Booleaanse operatoren EN, OF en NIET.
Zoekhulpen
Bij geavanceerd zoeken kun je van tevoren filters toepassen door gebruik te maken van “Zoekhulpen”, bijvoorbeeld het publicatiejaar of materiaalsoort.
Resultaten filteren

Na een zoekopdracht kun je filters gebruiken.De filtersvind je links op de pagina met zoekresultaten. Enkele filters zijn bibliotheek, materiaalsoort, jaar, auteur. De filters zijn nietalfabetisch geordend, maarop aantal zoekresultaten. Je kunt door te filterenongewensteitems uitsluiten.
Wees voorzichtig met het gebruik van veelof heel specifieke filters.
Teveelresultaten, wat nu?

Als je te veel resultaten hebt om allemaal te bekijken, kun je:
  • Extra zoektermen toevoegen aan je zoekvraag
  • De filteropties in HUGO gebruiken
Beperken tot een bepaaldedatabase
Teweinigresultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:
  • Minder (specifieke) zoektermen gebruiken
  • Minder filters gebruiken
  • Het vinkje weghalen bij "group related editions", linksbovenaan de zoekresultaten
In alle databases zoeken die beschikbaar zijn in HUGO (standaard instelling)
Sortering zoekresultaten

Je kunt in HUGOje zoekresultaten op verschillende manieren sorteren.Standaard staat de sortering op 'Beste overeenkomst'.


Hoevindik dejuiste editie van een boek?

De handigste manier om een bepaalde editie te vinden, is het jaar van uitgave toe te voegen aan jezoekopdracht.

Je kunt ook klikken op "Edities en materiaalsoorten". In de lijst die dan verschijnt, staan alle edities van een publicatiedie in HUGO te vinden zijn. De titels die toegankelijk zijn via de Hogeschool Utrecht verschijnen bovenaan.

Wil je vanaf het begin van je zoekactie meteen alle edities wereldwijd zichtbaar maken in de zoekresultaten? Vink dan de optie " Groepeer edities die bij elkaar horen" links bovenaan de zoekresultatenlijst uit.


Bewaren, citeren, exporteren en linken:


Het is mogelijk om gevonden items tijdelijk te bewaren tijdens je zoeksessie. Klikhiervoor op de knop "Opslaan". Je vindtde bewaarde items dan gedurendeje sessie terug onder de link "Mijn items" rechtsboven in de zwarte balk.


Als je HUGO afsluit,gaat deze lijst verloren. Een nieuwe sessie begintmet een lege lijst.

Om de lijst te bewaren, kun je dehelelijst ofindividueleitemsexporterennaareen reference manager tool via deknop"Exporteren". Ook kun je items(zondercitatieopmaak) naar een e-mailadres sturen door op de knop "E-mail" te klikken. Wil je een link naar een item uit HUGOgebruikenop een website of e-mail, gebruik dan de knop "Link".

Toegang tot fysiek materiaal: boeken, tijdschriften, spellen, DVD’s:

Je vindt in HUGOonder andere fysiekmateriaaluit de collectie van de Hogeschool Utrecht. In de lijst gevondenitems zie je meteenofeen item beschikbaar is en waarje het vindt.

Soms zie je de vindplaats niet direct in de zoekresultaten, klik dan op de titelom de vindplaats te achterhalen. Je ziet dan ook hoeveel exemplaren er aanwezig en uitgeleend zijn.

Toegang tot digitaal materiaal: ebooks (ook Boom!) + ejournals:

Digitaal materiaal is toegankelijk via HUGO, direct vanuithet zoekresultaat. Klik op de blauwe knop met “volledige tekst bekijken”, “toegang tot tijdschrift” of “e-Book bekijken”.

Materiaal lenen bij andere Nederlandse bibliotheken (IBL):
Als een gewenste publicatie (boekof tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van de HU-bibliotheek, kun je deze via de blauwe knop “Interbibliothecaire aanvraag” aanvragen uit het bezit van andere bibliotheken of kun je een kopie van het tijdschriftartikel aanvragen.
De kosten voor studenten zijn €6 per boek of artikel.
Inloggen in HUGO: reserveren, verlengen, boetes inzien
Inloggen in HUGO kan met je HU-account via de knop “Inloggen” rechts bovenin de hoek.


Na het inloggen is via “Mijn account” een overzicht te zien van geleende items, reserveringen en openstaande kosten. Geleende items kunnen ook verlengd worden (max. 12 keer of totdat het door een andere lener gereserveerd is).
Zowel uitgeleende als aanwezige exemplaren kunnen gereserveerd worden door bij een gewenste titel in het zoekresultaat te klikken op de knop “Reserveren/place hold”.

Kies een afhaallocatie en klik op “verzenden”. Je ontvangt een e-mail zodra de titel beschikbaar is op de gekozen locatie.