Publiceren van scripties

In de HBO Kennisbank vind je full text scripties, onderzoekspublicaties en artikelen van studenten, docenten en lectoren. Meer dan 20 Nederlandse hogescholen zijn aangesloten. De HBO Kennisbank is vrij toegankelijk en maakt praktijkgericht onderzoek zichtbaar voor iedereen.

Waarom meedoen?

Publiceren op de HBO Kennisbank is de ideale manier om het beroepenveld attent te maken op jouw afstudeerscriptie. Belangstellenden kunnen jouw scriptie raadplegen en hergebruiken voor nieuw onderzoek. Dit bevordert de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.
Het plaatsen van je afstudeerscriptie is geen verplichting, maar wij nodigen je uit om je kennis te delen en mee te doen aan innovatie van de beroepspraktijk.

Voorwaarden:

  • Afstudeerscripties met cijfer 7 of hoger komen in aanmerking voor plaatsing.
  • Er is toestemming van de opdrachtgever nodig, dit i.v.m. vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie.
  • Plaats geen auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende.
  • Anonimiseer waar nodig gevoelige informatie.
  • Zorg voor een korte samenvatting van ongeveer 200 woorden (maximaal 1000 tekens) en voer trefwoorden in, zodat je scriptie goed te vinden is in de HBO Kennisbank

Let op: De student is persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe werkt het?

  • Voor het aanleveren van je afstudeerproduct of scriptie ga je naar: https://surfsharekit.nl
  • Klik op het HU logo - HU University of Applied Sciences Utrecht,- en log in met je HU account.
  • Het uploadformulier verschijnt, vul dit in. Zie Quick reference guide
  • Stroomschema (pdf, 100kb)

Mocht je vragen hebben over de HBO Kennisbank of over het uploaden dan kun je een mail sturen naar Sietske Douna

Waarom de HBO Kennisbank?

Lars van Rooijen, bestuurslid Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en PABO-student, vertelt dat hij de HBO Kennisbank graag meer toegepast ziet in het onderwijs. Studenten kunnen hier vinden wat andere studenten al aan onderzoek hebben gedaan.


Zie ook:

Anne-Mien Regelink, secretaris LSVb bestuur, afgestudeerd HBO-Verpleegkundige, vertelt kort dat de HBO Kennisbank helpt bij het zichtbaar maken van praktijkgericht onderzoek en het beschikbaar maakt voor hergebruik en toepassing.

Kai Heijneman, voorzitter LSVb bestuur, afgestudeerd HBO Journalistiek, vertelt kort dat studenten via de HBO Kennisbank kunnen laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van onderzoeksvaardigheden. Met de HBO Kennisbank kunnen ze dit zichtbaar maken voor een breder publiek dan alleen de eigen docent.