Studenten

Auteursrecht: waar heb je als student mee te maken en waar kun je advies vragen?

Als gebruiker

Wil je als student gebruik maken van materiaal van anderen in jouw product (foto, muziek, tekst etc.) vraag dan altijd om toestemming van de maker, of citeer je bron op de correcte manier, of zoek naar open access materiaal met Creative Commons licenties.

Als maker

Studenten ingeschreven bij de hogeschool behouden hun auteursrecht. Zij zijn de maker in de zin van de auteurswet en kunnen alleen auteursrecht op hun eigen werk afstaan op basis van vrijwilligheid en bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De hogeschool zal op geen enkele manier rechten claimen op werk van studenten. Als een stage verlenend bedrijf bepaalde rechten wil doen gelden op werk van studenten is het verstandig daar van te voren schriftelijke afspraken over te maken.

De afspraken die binnen de Hogeschool zijn gemaakt met betrekking tot auteursrechten van documenten gemaakt door docenten, medewerkers en studenten zijn vastgelegd in de auteursrechtenregeling HU.

Als student kun je jouw scriptie laten publiceren in bijv. de HBO Kennisbank maar je bent daartoe niet verplicht.

In alle gevallen: doe aan bronvermelding, veelgebruikte richtlijn bij de HU: citeren volgens de APA 6de editie.

Voor vragen kun je terecht bij auteursrecht@hu.nl.

Scriptie publiceren?

Upload je scriptie naar de HBO Kennisbank.

HBO Kennisbank