Onderzoekers

Auteursrecht: waar heb je als onderzoeker mee te maken en waar kun je advies vragen?

Als gebruiker

Voor hergebruik van materiaal van anderen in je eigen publicaties, kun je gebruik maken van de standaard methoden: citeren en parafraseren. Maak altijd gebruik van bronvermelding. De bibliotheek heeft daar een handige tool voor, biedt ondersteuning en verzorgt trainingen.

Als maker

Als onderzoeker in dienst van de hogeschool volg je, tenzij schriftelijk anders is afgesproken, de afspraken rond auteursrecht die gelden voor docenten. Als je bij meerdere werkgevers in dienst bent, of in teams onderzoek doet waarin mensen zitten die in dienst zijn bij andere werknemers of freelance werken, is het verstandig om van te voren afspraken te maken.

Bij publicatie van je onderzoek (artikelen, blogbijdragen, etc. maar ook datasets) is het goed te weten dat de hogeschool open access ondersteunt en bij voorkeur ook haar eigen publicaties onder die voorwaarden naar buiten brengt.

Of een bepaald tijdschrift open access toestaat en onder wat voor voorwaarden, is in de internationale databank Sherpa Romeo te zien. Ook kun je de Directory of Open Access Journals (DOAJ) raadplegen.

Als je voor je publicatie subsidie ontvangt van OCW, SZW of VWS moet je rekening houden met de kaderregeling subsidieverstrekking waar Artikel 5.8 en 5.9 extra voorwaarden op het gebied van auteursrecht bevatten.

Overdracht aan derden

Als je materiaal dat je bij de HU hebt ontwikkeld ook voor een uitgave bij een commerciële uitgever wilt gebruiken, is het verstandig hierover met een leidinggevende of teamleider afspraken te maken. De hogeschool ondersteunt Open Access en Creative Commons dus zal altijd een voorkeur hebben voor niet exclusieve licenties bij hergebruik.

Voor vragen kun je terecht bij auteursrecht@hu.nl.