Docenten

Auteursrecht: waar heb je als docent mee te maken en waar kun je advies vragen?

Als gebruiker

Voor hergebruik van materiaal van anderen in je eigen publicaties, kun je gebruik maken van de standaard methoden: citeren en parafraseren. Maak altijd gebruik van bronvermelding. De bibliotheek heeft daar een handige tool voor, biedt ondersteuning en verzorgt trainingen. Hiernaast kun je als docent gebruik maken van uitzonderingen in de auteurswet voor het niet-commerciële onderwijs, en van de overeenkomst die de hogescholen in Nederland met Stichting UvO hebben gesloten (de zogenaamde readerregeling).

Readerregeling

Onderwijsinstellingen betalen een billijke vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen. De HU is aangesloten bij overeenkomsten tussen de Vereniging Hogescholen en diverse instellingen die auteursrechthebbenden vertegenwoordigen.

De basisregels staan uitgelegd in de vuistregels voor Digitale Readers.  Docenten kunnen meer informatie over ondersteuning krijgen bij hun leidinggevenden.

Beeldmateriaal

Voor beeldmateriaal gelden in het onderwijs iets andere regels, zie hiervoor de vuistregels voor Beeld en Geluid.

Digitale bestanden gebruiken

Doorgaans is het downloaden van digitale bestanden van internet en hergebruiken in een onderwijsplatform niet toegestaan. Echter, linken naar een rechtmatig gepubliceerde bron mag altijd. Ook kun je bestanden uit een aantal HU-databanken hergebruiken.

Als maker

Als je zelf onderwijsmateriaal maakt ligt doorgaans het auteursrecht bij de hogeschool, als werkgever. Hierin volgen we de auteurswet art 7 en de CAO voor het HBO. Er moet wel een dienstverband zijn, dus voor bijvoorbeeld PNIL-ers geldt dit niet. Verder geldt dit alleen als de werknemer de publicatie heeft geschreven in het kader van de uitoefening van het werk en ten behoeve van de werkgever.

Als je onderwijsmateriaal maakt met meerdere collega's buiten de hogeschool dan kan het auteursrecht dus bij verschillende personen of instanties liggen.

De afspraken die binnen de Hogeschool zijn gemaakt met betrekking tot auteursrechten van documenten gemaakt door docenten, medewerkers en studenten zijn vastgelegd in de auteursrechtenregeling HU.

Overdracht aan derden

Als je materiaal dat je bij de HU hebt ontwikkeld ook voor een uitgave bij een commerciële uitgever wilt gebruiken, is het verstandig hierover met een leidinggevende of teamleider afspraken te maken. De hogeschool ondersteunt Open Access en Creative Commons dus zal altijd een voorkeur hebben voor niet exclusieve licenties bij hergebruik.

Voor vragen kun je terecht bij auteursrecht@hu.nl.

 

Meer informatie