Ondersteuning

De HU Bibliotheek is een partner in onderwijs en onderzoek.

De bibliotheek helpt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren door:

  • Bevorderen van het gebruik van goede en betrouwbare informatie
  • Versterken van informatie- en onderzoekvaardigheden
  • Adviseren van onderwijs en onderzoek

De HU Bibliotheek speelt een actieve rol bij het verwerven en circuleren van kennis bij de HU. De bibliotheek stelt diensten en bronnen ter beschikking als partner van onderwijs en onderzoek.
Studenten leren steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk. Daarom streeft de HU Bibliotheek ernaar om het dienstenaanbod en de bronnen ook buiten de HU gebouwen voor de studenten en medewerkers toegankelijk te maken, zodat ze op elke gewenste plek en elke tijd de bronnen kunnen raadplegen.

Trainingen voor docenten

Projectpresentatie trainingen