Komende tentamenweken op zondag open!

27-11-2018

In tentamenperiode A (2018) heeft een proef met zondag openstelling van de HU Bibliotheek plaatsgevonden n.a.v. het beperkte toegangsbeleid van Universiteit Utrecht in die periode.

Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd en grote belangstelling. Om die reden zal ook in de volgende tentamenperiodes B, C en D van 2019 de openstelling op zondag worden toegepast.

Universiteit Utrecht gaat verder met een 2e pilot in januari 2019 voordat een definitief beleid over het toegangsbeleid wordt genomen. HU gaat nader onderzoek uitvoeren over mogelijkheden van studieplekken en blijft in gesprek met UU hierover.

Actuele openingstijden