HUB-Lab

Het HUB-Lab is onderdeel van de HU Bibliotheek en wil een centrale spil zijn tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar je je kunt laten inspireren, informeren en waar je kunt experimenteren met zowel fysieke als digitale tools.

Aanleiding is de veranderende (kennis)samenleving. Er worden nieuwe vaardigheden gevraagd van docenten en studenten; het HUB-Lab wil ondersteunen bij het aanleren van deze 21st century skills.

Door middel van co-creatie verbindt het HUB-Lab verschillende disciplines wat leidt tot innovatieve producten en diensten.

Volg HUB-Lab op Twitter  knop

Makey makey