Cursus Informatievaardigheden FMR

Deze informatievaardighedencursus is bedoeld voor eerstejaars en instromers van alle studierichtingen van de FMR in Utrecht en van HUA-Social Work en Pedagogiek in Amersfoort:

Deze cursus is bedoeld om eerstejaars studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun informatievaardigheden naar HBO-niveau. Omdat niet iedereen hetzelfde beginniveau heeft is het een uitgebreide cursus. Als een student(e) al veel ervaring heeft dan zal hij/zij er waarschijnlijk sneller doorheen gaan dan een ander.

De cursus bestaat uit twee onderdelen:

  • Theoriegedeelte
  • Eindtoets

Theoriegedeelte
Het theoriegedeelte is voor alle HU-opleidingen, op kleine accenten per faculteit na, gelijk. Het bestaat uit vier modulen die elk starten met vragen. Met behulp van de vragen kan de student uitzoeken wat hij nog niet weet. Vervolgens neemt hij alleen de theorie door die hij nog niet beheerst. Het theoriegedeelte is voorzien van feedback en is oneindig keer te doorlopen.

Eindtoets
In de eindtoets laat de student zien dat hij de theorie ook kan toepassen in de praktijk. Er is voor elke studierichting van de Faculteit Maatschappij en Recht een eigen versie, speciaal gericht op desbetreffende opleiding. De vakinhoudelijke aansluiting is gemaakt in samenwerking met docenten van de opleiding. De student krijgt na het inloggen de bij zijn opleiding behorende versie aangeboden. De opzet is bij alle versies gelijk. In de eindtoets is geen feedback beschikbaar. De eindtoets is maximaal 3 keer te doorlopen en moet binnen 3 uur worden afgerond.

Zie voor meer informatie de Studentenhandleiding of Docentenhandleiding.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten