Leenreglement

Hogeschool Utrecht Bibliotheek(HUB) staat primair ten dienste van studenten, cursisten en medewerkers van de HU. Onderstaand leenreglement geldt per 1 september 2013.

Artikel 1 Leners

 1. Er zijn verschillende lenersgroepen:
  1. Studenten en medewerkers verbonden aan de Hogeschool Utrecht:
   Studenten en medewerkers worden automatisch ingeschreven als leners. Zij kunnen lenen op vertoon van collegekaart of van de HUB-lenerspas,
  2. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU):
   Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener. UU studenten op vertoon van een geldige collegekaart, UU medewerkers op vertoon van de UBU-lenerspas.
  3. Leners die tijdelijk aan de HU studeren, werken of anderszins verbonden zijn:
   Zij kunnen zich kosteloos inschrijven als lener op vertoon van legitimatiebewijs en:
   Cursisten van de HU: geldige collegekaart of bewijs van inschrijving.
   Alumni: (een kopie) van het diploma
   (oud-)medewerkers van de HU: HUB-lenerspas, of VOG-pas (Vereniging Oud Goud).
  4. Instellingen:
   Collega-bibliotheken kunnen voor hun eigen leners publicaties van de HU-bibliotheek aanvragen.
   Schoolmediatheken kunnen leenaanvragen indienen, waarna scholieren de publicatie af kunnen halen.
  5. Externe leden:
   Overige personen kunnen zich voor €18,00 per jaar inschrijven als lener, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 2. Alleen lenersgroep 1 heeft toegang tot de digitale collectie van de HU Bibliotheek.

 

Faciliteiten

Kosten lidmaatschap

Toegang lenergegevens
HUB-catalogus

Toegang data-banken

Inter-bibliothecair leenverkeer

Lenen bij de UBU

Student HU

Gratis

Ja

Ja

Ja

Ja

Medewerker HU

Gratis

Ja

Ja

Ja

Ja

Student UU

Gratis

Nee

Nee

Nee

Nvt

Medewerker UU

Gratis

Nee

Nee

Nee

Nvt

Alumni

Gratis

Nee

Nee

Nee

Nee

Lener tijdelijk verbonden aan HU (studeren, werken of anderszins verbonden, zoals: Contract studenten, Vereniging Oud Goud-leden, HOVO-cursisten)

Gratis

Nee

Nee

Nee

Nee

Instelling (bibliotheken) en schoolmediatheken

Gratis

Nee

Nee

Nee

Nee

Overige lener

€18,00 p jr

Nee

Nee

Nee

Nee

Tabel: rechten per lenerscategorie.

Artikel 2 Uitlening

 1. Het aantal uitleningen is onbeperkt
 2. Het is niet toegestaan de geleende publicatie(s) aan derden door te lenen
 3. Op verzoek van de lener kan, aan de balie van één van de HU-bibliotheeklocaties, de leengeschiedenis worden geactiveerd. Vanaf het moment van activering worden de uitleen gegevens bewaard, uitsluitend ter inzage van de lener zelf.

Artikel 3 Uitleentermijn en verlenging

 1. De uitleentermijn is bij alle HU-Bibliotheken gesteld op 28 dagen.
  De uitleentermijn van video’s/dvd’s varieert per type opname van niet uitleenbaar tot 1 week.
  De uitleentermijn voor cd's en cd-rom’s en ‘overig materiaal’ is afhankelijk van de locatie waar het materiaal geleend wordt.
  Op sommige locaties worden tijdschriften uitgeleend; de uitleentermijn hiervan is 1 week.
  Dagleenpublicaties moeten vóór sluitingstijd van de bibliotheek worden ingeleverd.
 2. Geleende publicatie(s) kunnen op alle HU-bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
 3. De uitleentermijn van een geleende publicatie kan een onbeperkt aantal keren worden verlengd, met een maximum van een jaar of totdat de publicatie door een andere lener is gereserveerd.
 4. Wanneer geleende publicaties niet op tijd worden ingeleverd of verlengd, wordt boete in rekening gebracht, zie artikel 4

Artikel 4 Boeteregeling

 1. De boete voor overschrijding van de uitleentermijn bedraagt €0,20 per publicatie per werkdag. Uitgezonderd de daguitleen: deze boete bedraagt €2,00 per publicatie per werkdag.
  NB: De boete gaat met terugwerkende kracht lopen vanaf twee dagen na de vervaldatum, m.u.v. dagleenpublicaties.
 2. Afhankelijk van de materiaalsoort kunnen op sommige locaties afwijkende regels gelden.
 3. Drie weken na de vervaldatum vervalt de mogelijkheid tot het lenen, verlengen of reserveren van publicaties uit de HU-Bibliotheken. Ongeveer een maand na het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener een factuur voor de vervangingswaarde van de publicatie, administratiekosten en de verschuldigde boete.
  Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de lener.
 4. Na het betalen van de boete dan wel de genoemde factuur kan de lener weer publicaties lenen, verlengen of reserveren.
 5. Bij een openstaande boete van €5,00 of hoger wordt de mogelijkheid tot lenen, verlengen of reserveren van publicaties ontnomen, totdat de boete betaald is.

Artikel 5 Reserveringen

 1. Zowel aanwezige als uitgeleende publicaties kunnen kosteloos worden gereserveerd.
 2. Klaarstaande reserveringen worden 5 werkdagen bewaard (vanaf dagtekening van de attenderingsbrief)

Artikel 6 Interbibliothecair leenverkeer binnen HU en UBU

 1. Het is mogelijk publicaties en kopieën van tijdschriftartikelen aanwezig bij andere HU-Bibliotheken aan te vragen.
 2. De levertermijn is maximaal een week.
 3. Het aanvragen van publicaties is gratis en geschiedt via een reservering.
 4. Voor kopieën van tijdschriftartikelen (van de HU en UBU) wordt van studenten een bijdrage van €3,00 gevraagd. Voor medewerkers is het gratis.
 5. HU-studenten en -medewerkers kunnen gratis lid worden van de Universiteitbibliotheek. Studenten schrijven zich in op vertoon van hun collegekaart, HU-medewerkers op vertoon van een brief, deze is verkrijgbaar bij de balie van elke HU-Bibliotheek. Bij inschrijving is persoons- en adreslegitimatie verplicht.

Artikel 7 Interbibliothecair leenverkeer (buiten de HU)

 1. Als een gewenste publicatie (boek/tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van een van de HU-Bibliotheken, dan kan het boek via de HU-Bibliotheek te leen worden gevraagd uit de collectie van andere bibliotheken of er kan een kopie van een tijdschriftartikel worden aangevraagd (het Interbibliothecair Leenverkeer; ibl). Op het lenen van deze publicaties is dit reglement van toepassing tenzij de andere bibliotheek afwijkende regels stelt.
 2. Zowel het aanvragen van boeken als tijdschriftartikelen is gratis voor medewerkers. Studenten betalen €3,00.
 3. Voor een publicatie die aangevraagd moet worden bij een bibliotheek in het buitenland worden de werkelijke kosten doorberekend.
  Indicatie: Voor een boek bedragen de kosten tussen de €22,00 en €30,00. Voor een kopie van een tijdschriftartikel tot 20 p. bedragen de kosten tussen de €15,00 en €23,00. Een boek uit een buitenlandse bibliotheek mag alleen ter inzage gegeven worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Degene op wiens naam publicaties zijn uitgeleend blijft daarvoor aansprakelijk
 2. Bij beschadiging of verlies van het geleende wordt de kostprijs in rekening gebracht.
 3. De HU Bibliotheken zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleende materialen.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. De HU-Bibliotheken zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de het hoofd van de bibliotheek of diens gemachtigde.
 3. HU-Bibliotheken kunnen, indien gewenst, voor hun deelcollectie aanvullende regels stellen. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit reglement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten